Wczasy i wycieczki last minute Norwegia

Wycieczki last minute Norwegia

Norwegia leży w Europie Północnej i zajmuje zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego oraz liczne wyspy przybrzeżne. Do Norwegii należą wyspy arktyczne: Svalbard – Spitsbergen, Jan Mayen, Wyspa Niedźwiedzia, Wyspa Nadziei, Ziemia Króla Karola, Kvitoya oraz Wyspa Bouveta w południowej części Oceanu Atlantyckiego. Powierzchnia kraju wynosi 323,9 tys. km. Kwadratowych. Jest monarchią parlamentarną od 1905 roku.

Obszar Norwegii jest wyżynno-górski o rzeźbie ukształtowanej przez zlodowacenia czwartorzędowe. Wnętrze kraju zajmuje łańcuch Gór Skandynawskich z rozległymi płaskowyżami i występującymi w wyższych partiach niewielkimi lodowcami. Linia brzegowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Cechą charakterystyczną wybrzeży są fiordy, czyli wąskie zatoki wcinające się w masywy górskie. Około 30% powierzchni kraju leży poza kołem podbiegunowym. W południowej części kraju występuje klimat morski, umiarkowany ciepły, w części środkowej i północnej umiarkowany chłodny, a na krańcach północno – wschodnich subpolarny. Na klimat Norwegii wpływa łagodząco ciepły Prąd Zatokowy. Szata roślinna jest tu stosunkowo uboga. Lasy iglaste typu tajgi zajmują 22% powierzchni kraju. W wyższych partiach gór i na północy kraju występuje roślinność tundrowa.

zobacz_cennik.jpg

Norwegia jest najrzadziej po Islandii zaludnionym krajem Europy. Głównym miastem i stolicą kraju jest Oslo. Inne ważne ośrodki miejskie to: Bergen, Trondheim, Stavanger, Baerum i Kristiansand.

Norwegia_fiordy_last_minute

Organizujemy wyjazdy firmowe do Norwegii, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.