Wczasy i wycieczki last minute Szwajcaria

Wczasy i wycieczki last minute Szwajcaria

Szwajcaria jest krajem śródlądowym, górzysto – wyżynnym o powierzchni zaledwie 41 tys. km kwadratowych.. Leży ona w środkowej części łuku Alp i zajmuje jego część wewnętrzną i północną. Poza Alpami obejmuje Wyżynę Szwajcarską i góry Jura. W granicach Szwajcarii znajdują się Alpy Zachodnie i niewielka część Alp Wschodnich. Alpy Szwajcarskie odznaczają się dużą zwartością masywów, skupieniem szczytów powyżej 3500 m.n.p.m. oraz silnym zlodowaceniem. Swoistą cechą krajobrazu alpejskiego jest występowanie licznych jezior. Góry Jura ciągnące się na zachodnim pograniczu są zbudowane z wapieni i cechują się silnie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi. Między Alpami a Jurą rozciąga się Wyżyna Szwajcarska pocięta głębokimi dolinami rzeki Aare i jej dopływami. Klimat Szwajcarii jest zróżnicowany przestrzennie. W części zachodniej kraju występują cechy klimatu umiarkowanego morskiego, w Alpach wysokogórskiego, a w dolinach Alp Południowych śródziemnomorskiego. Głównymi rzekami są Ren, Aare i Thur. Największe z jezior, a zarazem graniczne to Genewskie, Bodeńskie, Maggiore, z pozostałych: Neuchatel, Czterech Kantonów, Zuryskie.

zobacz_cennik.jpg

Początkiem państwa szwajcarskiego, które przyjęło nazwę Konfederacji Szwajcarskiej był utworzony w 1291 roku Związek Wieczysty prakantonów Schwyz, Uri i Unterwalden. W następnych latach przystąpiły dalsze kantony. W 1499 roku (pokój w Bazylei) nastąpiło uznanie Konfederacji Szwajcarskiej przez cesarstwo niemieckie, a w 1648 r. ( pokój Westfalski) potwierdzenie jej suwerenności. W okresie rewolucji francuskiej Szwajcaria straciła niezawisłość. W 1798 roku została przekształcona w Republikę Helwecką uzależnioną od Francji. W 1815 roku Kongres Wiedeński zatwierdził Federację Szwajcarską w skład której weszły 22 kantony. Ówczesne mocarstwa zagwarantowały Szwajcarii „wieczystą” neutralność. Ze względu na status wieczystej neutralności Szwajcaria stała się siedzibą wielu organizacji międzynarodowych m.in. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Stolicą kraju jest Berno, czwarte co do wielkości miasto Szwajcarii. Do większych miast należą: Zurych, Bazylea i Genewa. Zbliżona pod względem liczby ludności do stolicy jest Lozanna. Szwajcaria jest krajem czterojęzycznym, języki niemiecki, francuski, włoski są językami urzędowymi, retoromański jest językiem grupy narodowościowej w Gryzonii.

Szwajcaria_last_minute

Organizujemy wyjazdy firmowe do Szwajcarii, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.