Wczasy i wycieczki last minute Ukraina

Wycieczki last minute Ukraina

Ukraina to drugi po Rosji pod względem wielkości powierzchni kraj Europy. Zajmuje 603,7 tys. km kwadratowych. Sąsiaduje z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Rosją i Białorusią. Od południa oblewają ją wody Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Niepodległość proklamowała w 1991 r. Stolicą państwa jest Kijów.

Ukraina ma klimat umiarkowany ciepły, na południowych krańcach Krymu podzwrotnikowy śródziemnomorski. Główne rzeki to: Dniepr, Dniestr, Bug. Niewielkie jeziora występują na Polesiu (Świteź, Turskie, Białe) i w północnej części Krymu. Na Dnieprze wybudowano sztuczne zbiorniki (Kijowski, Kachowski, Dniepropetrowski, Kaniowski, Krzemieńczucki). Z formacji roślinnych dominuje roślinność stepowa w południowej części kraju i leśnostepowa w części środkowej. Lasy występują w górach i w północno-zachodniej części kraju. Na Polesiu występuje roślinność bagienna.

Maidan_Nezalezhnosti_Kijow_Ukraina
Głównymi miastami kraju są: Kijów (stolica), Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów.

zobacz_cennik.jpg

Ważnymi regionami turystycznym i uzdrowiskowymi Ukrainy są: wybrzeże Morza Czarnego ( Odessa, Bakczysaraj, Jałta, Ałusza, Eupatoria); Karpaty (Burkut, Truskawiec, Worochta, Kosów, Tatarów, Sławsko). Głównymi ośrodkami turystyki krajoznawczej są: Lwów, Poczajów, Krzemieniec, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Askania Nowa w części zachodniej Ukrainy oraz Kijów, Charków i Czernihów w części wschodniej.

Odessa — uzdrowisko nad Morzem Czarnym z licznymi zakładami kąpielowymi i dobrze zagospodarowanymi plażami. Panują tu dobre warunki klimatyczne, występują wody mineralne i złoża borowiny. Do najciekawszych obiektów na terenie miasta należą słynne Potiomkinowskie Schody o 192 stopniach łączące Bulwar Nadmorski z portem.
Na Krymie wybrzeża południowe są wysokie i tworzą malownicze urwiska. Na zachodzie brzegi są niskie z licznymi słonymi jeziorami przybrzeżnymi odciętymi od morza mierzejami. Wybrzeże południowo-wschodnie tworzy sieć zatok i półwyspów oddzielonych od Morza Azowskiego Mierzeją Arabacką. Temperatura wody u wybrzeży Krymu wynosi w lecie ok. 20°C. Na wybrzeżu południowym i zachodnim zlokalizowane są liczne miejscowości turystyczne, z których do najważniejszych należą: Jałta, Ałuszta, Eupatoria.
Jałta — duże uzdrowisko położone na zboczach gór o swoistym mikroklimacie. Tzw. Wielka Jałta rozciąga się wzdłuż wybrzeża na przestrzeni parudziesięciu kilometrów i obejmuje szereg odrębnych niegdyś uzdrowisk (Ałupka, Gurzuf, Mischor, Liwadia).
Burkut — należy do najliczniej odwiedzanych uzdrowisk karpackich (źródło szczawy). Położony jest wśród lasów u podnóża masywu Czarnohory nad Czeremoszem Czarnym. Są tu dobre warunki do uprawiania sportów zimowych i wodnych.
Truskawiec — jedno z głównych uzdrowisk karpackich położone jest w Beskidach Wschodnich na wysokości ok. 400 m n.p.m., w dolinie rzeki Pomiarka (dorzecze Dniestru). Znajdują się tu liczne źródła mineralne, m.in. rzadko spotykana szczawa alkaliczno-ziemna, a także złoża borowiny.
Lwów — leży na krawędzi Wyżyny Podolskiej nad rzeką Pełtwią. Jest to największy ośrodek gospodarczy i kulturalno-naukowy Ukrainy Zachodniej (uniwersytet 1783 r.). Założony w pierwszej połowie XIII w. przez księcia Daniela Halickiego i nazwane Lwowem na cześć jego syna — Lwa. Położenie na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych, łączących Kijów i południową Rosję z Europą Zachodnią oraz wybrzeżem Morza Czarnego sprzyjało szybkiemu rozwojowi miasta. Od początków istnienia było to miasto wielonarodowościowe (Polacy, Ormianie, Żydzi, Rusini, Niemcy itd.) i ośrodek kilku wyznań. Po przyłączeniu w 1349 r. Rusi Halickiej do Polski, Lwów znalazł się w granicach Rzeczypospolitej i odegrał wybitną rolę w rozwoju kultury polskiej. Miejscowa sztuka łączyła pierwiastki rodzime z wpływami zachodnioeuropejskimi, bizantyńskimi i orientalnymi. Rozkwit sztuki rozpoczął się w okresie renesansu i manieryzmu. W kształtowaniu życia artystycznego uczestniczyli twórcy włoscy, niderlandzcy, niemieccy, ormiańscy i ruscy. W pierwszej połowie XVII w. powstały kaplice Boimów i Kampianów bogato zdobione rzeźbami. W architekturze świeckiej i sakralnej szczególne bogactwo form pochodzi z okresu baroku. Dla turystów z Polski szczególnym miejscem jest cmentarz Łyczakowski gdzie spoczywa wiele wybitnych osobistości, np. Maria Konopnicka, Seweryn Goszczyński, Gabriela Zapolska, Artur Grottger.
Poczajów — miejscowość, której rozwój związany jest głównie ze słynną Ławrą Poczajwsko-Uspieńską. W latach 1773-1831 Poczajów był głównym ośrodkiem pielgrzymkowym unitów. Znajduje się tu sanktuarium pod wezwaniem Uśnięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1881 r. klasztor przejęli zakonnicy prawosławni i od tego czasu Poczajów został uznany za jedną z czterech głównych ławr Cerkwi Rosyjskiej i stał się ważnym centrum pielgrzymkowym wyznawców prawosławia.Inne miejscowości atrakcyjne turystycznie na Ukrainie:Krzemieniec — miasto na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej — miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego (1809 r.). Znajdują się tu ruiny zamku z XV w., rozbudowanego w XVI w. przez królową Bonę; dawny kościół i kolegium Jezuitów (w kościele pomnik J. Słowackiego); dawne kościoły i klasztory Franciszkanów, Bazylianów i Reformatorów (XVII-XVIII w.); słynne liceum krzemienieckie (1803 r.);Tarnopol — miasto na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej, nad rzeką Seret, założone w 1540 r. jako twierdza. Zachowała się tu cerkiew Rożdiestwieńska (XVI w.) oraz barokowy kościół Dominikanów (XVIII w.);Kamieniec Podolski — jedno z najbardziej malowniczych miast Ukrainy w dorzeczu Dniestru, na pograniczu dawnej Rzeczypospolitej. Jest tu twierdza zXV-XVI w., kościoły zXV-XVIII w.
Iwano-Frankowsk (polska nazwa Stanisławów) — miasto na Pogórzu Karpackim założone przez Jędrzeja Potockiego. Znajduje się tu cerkiew drewniana (1601 r.), pałac Potockich z XVII w. (przebudowany w XIX w.), kolegiata (XVII w.);Askania Nowa — rezerwat przyrody niedaleko ujścia Dniepru do Morza Czarnego, gdzie w warunkach zbliżonych do naturalnych żyją zebry, antylopy, lamy, bizony, tarpany i wiele innych rzadkich zwierząt. Okoliczne jeziora zamieszkują liczne gatunki ptactwa.Część wschodnia Ukrainy stanowi fragment Niziny Wschodnioeuropejskiej, o mało zróżnicowanym krajobrazie. Turystyka rozwija się w miastach. Głównymi ośrodkami turystycznymi są Kijów, Charków, Czernihów.
Kijów — stolica i główne centrum administracyjne, gospodarcze oraz kulturalne Ukrainy. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia Kij — pierwszego księcia ruskiego żyjącego ok. VI w. W VI-VII w. był tu gród Polan naddnieprzańskich. Od IX do początku XII w. Kijów był stolicą Rusi Kijowskiej. Nastąpił okres rozkwitu miasta. Rozwinęło się rzemiosło, piśmiennictwo, architektura i malarstwo. W 1362 r. Kijów wszedł w skład Litwy, po Unii Lubelskiej został wcielony do Polski, a w drugiej połowie XVII w. do Rosji. Rozwijał się jako wielki polityczny i przemysłowy ośrodek państwa rosyjskiego. W mieście zachowało się wiele cennych obiektów zabytkowych m.in.: pozostałości Złotej Bramy (1037 r.), sobór Sofijski (1037 r., XVII-XVIII w.) z mozaikami i freskami, klasztor Ławra Peczerska (poł. XI w.) z ruinami soboru Uspieńskiego (1073-78 r., zniszczony 1941 -43 r.), cerkwią Troicką (1108 r., XVIII w.). Liczne są cerkwie w stylu tzw. baroku ukraińskiego z XVII -XVIII w. (m.in. cerkiew Andrejewska, 1747-53 r.).
Charków — miasto w dorzeczu Dońca, ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny — założony został w 1655 r. jako warownia obronna przed najazdami Tatarów. Od XV w. miasto gubernialne i duży ośrodek kulturalny (uniwersytet — zał. w 1805 r.). W latach 1917-34 stolica Ukraińskiej SRR. Do cennych zabytków miasta należą: sobory — Pokrowski (XVII w.), Patriarchalny (XVII w.) z dzwonnicą z 1812 r., Uspienski (XVIII w.), ponadto liczne budowle XVIII -XIX w. w tym pałac Katarzyny II. Zachowały się także fragmenty murów obronnych (poł. XVII w.).
Czernihów — miasto na prawym brzegu Desny. Początki osadnictwa sięgają tu jeszcze VII w., kiedy był jednym z większych miast Rusi Kijowskiej. W początku XI w. był stolicą księstwa, a w 1618 r. wszedł w skład państwa polskiego. W połowie XVII w. został zajęty przez wojska kozackie (1648 r.), a następnie wraz z Ukrainą został włączony do Rosji (1654 r.). Do najcenniejszych zabytków architektury należą: fragmenty Kremla (XI-XIV w.), sobór Spasski (XI w.) z pięknym ikonostasem z XVIII w. cerkwie — Piatnicka i lljińska (XII w.), gmach Colegium Czernihowskiegoz 1702 r., klasztor Troicki (XII-XIII w.).