Wczasy i wycieczki last minute Węgry

Wczasy i wycieczki last minute Węgry

Węgry leżą w środkowej Europie nad Dunajem i Cisą. Powierzchnia kraju wynosi 93,0 tys. km kwadratowych. Są krajem śródlądowym, naddunajskim, nizinnym obejmującym północną część Kotliny Panońskiej. We wschodniej części kraju rozciąga się Wielka Nizina Węgierska, na północnym zachodzie występuje Mała Nizina Węgierska. Niziny rozdziela pas wzniesień, które dzieli dolina Dunaju na Średnoigórze Zadunajski, Średniogórze Zachodnie oraz Średniogórze Północne. U południowych podnórzy Średniogórza Zadunajskiego rozciąga się jezioro Balaton. Klimat Węgier jest umiarkowany ciepły z przewagą wpływów kontynentalnych. Roślinność naturalną stanowił lasostep, który w wyniku niszczenia lasów przekształcił się w step (puszta) zachowany jedynie jako rezerwaty.

zobacz_cennik.jpg

Stolicą i największym miastem kraju jest Budapeszt. Kolejnymi pod względem wielkości są miasta: Debreczyn, Miszkolc, Szeged, Pecz i Gyór.

Atrakcje turystyczne

Atrakcyjność turystyczna Węgier to głównie specyficzne cechy kultury narodowej (odrębność etniczna, kultywowane tradycje historyczne) oraz szerokim możliwościom lecznictwa uzdrowiskowego, lecz nie bez znaczenia są walory przyrodnicze.

Hungary_Budapest-thermae

Budapeszt (Budapest)

Leży po obu stronach Dunaju, na pograniczu Średniogórza Węgierskiego (Góry Budzińskie — m.in. Góra Gellerta 255 m, Góra Zamkowa 180 m n.p.m.) i Wielkiej Niziny Węgierskiej. Skupia 20% ludności kraju i stanowi główny, niewspółmiernie wielki w porównaniu z innymi miastami, ośrodek działalności społeczno-gospodarczej.

Dużą rolę w turystyce odgrywają walory uzdrowiskowe Budapesztu. Użytkowanie wód mineralnych do celów leczniczych sięga tu czasów rzymskich. Intensywnie wykorzystyw-ne były również w czasach tureckich, o czym świadczą zachowane łaźnie. W 1937 r. Budapeszt został uznany na I Międzynarodowym Kongresie Balneologicznym za miasto-uzdrowisko. Bogate zasoby cieplic o różnym składzie i właściwościach (123 źródła, 70 min litrów dziennie) użytkowane są wszechstronnie. Służą temu odpowiednio urządzone pijalnie, kąpieliska lecznicze, leczniczo-rekreacyj-ne, sportowe. W mieście znajduje się ok. 30 kąpielisk różnej wielkości, wieku i architekturze obiektów. Najbardziej znane z tych obiektów w Budzie: Gellert, Rudas, Rac, Csaszar, Lukacs, Kiraly; w Óbudzie: Római, Csillaghegy; na Wyspie Małgorzaty: Palatinus; w Peszcie: Szechenyi (najwyższa temp. 73°C), Szabadsag (największe kąpielisko w Budapeszcie).

Dunakanyar (Zakole Dunaju)

Dunakanyar leży na północ od Budapesztu, w przełomie Dunaju przez góry Pilis i Bórzsóny. Ma wysokie walory krajobrazowe i stwarza szerokie możliwości uprawiania sportów wodnych. Ze względu na bliskość Budapesztu stare historyczne miejscowości pełnią rolę popularnych ośrodków wypoczynku weekendowego. Do największych należą: Szentendre, Wyszehrad i Esztegom.
Szentendre, rzymska twierdza Ulcisia Castra, odznacza się oryginalnym folklorem ludności serbskiej, zamieszkałej tu od czasów tureckich. Jest tradycyjnym, ulubionym miejscem pobytu malarzy. W zabytkowej części miasta przeważa barok i rokoko (XVIII w.).

Wyszehrad (Visegrad) leży w najpiękniejszej części przełomu Dunaju. W miejscowości znajduje się barokowy kościół, domy z XVIII w., a także pozostałości zamków królewskich z XIII, XIV i XV w. (w tym renesansowego pałacu Macieja Korwina).
Esztergom (Ostrzyhom), w czasach monarchii Karola Wielkiego twierdza i osada handlowa Osterringum, średniowieczne Strigonium, był siedzibą królewską Arpadów do najazdu Mongołów (1241 r.) ok. 1000 r. arcybiskupstwem. Pozostałością dawnej przeszłości są ruiny zamku z XII w., barokowe kamieniczki z XVII, XVIII w. Główną atrakcją miasta jest słynna bazylika klasy-cystyczna (1822-62 r.) z fragmentami z XII, XIV w. i kaplicą z XVI w., która jest największym kościołem na Węgrzech (dł. 107 m, wys. 100 m, kolumny 22 m).

Balaton (Jezioro Błotne)

Region Balatonu jest głównym obszarem turystyki wypoczynkowej Węgier. Balaton jest największym jeziorem w środkowej Europie (pow. ok. 600 km2, dł. 77 km, szer. 2-14 km, głęb. do 11 m). Jego otoczenie odznacza się dużą rozmaitością krajobrazów oraz bogactwem zabytków historycznych. Brzeg północny — górzysty, z formami rzeźby powulkanicznej, jest atrakcyjny dla turystyki wędrownej, brzeg południowy — płaski, piaszczysty, tworzy jedną dużą strefę kąpielową. Korzystne warunki klimatyczne, a zwłaszcza temperatury i duże nasłonecznienie przedłużają sezon kąpielowy od maja do października (temp. wody w lecie do 28°C). Woda lekko alkaliczna, miękka, orzeźwiająca, bogata w jod, magnez, wapń, ma nie tylko właściwości rekreacyjne, ale i lecznicze.

Kąpieliskiem najbliższym Budapesztu jest Balatonaliga. Od niego wzdłuż południowego brzegu ciągnie się szereg ośrodków wypoczynkowych wyposażonych w nowoczesne hotele, pensjonaty, motele, komfortowe kempingi. Między ogrodami rozrzucone są małe domki, w laskach urządzenia rekreacyjne, przy brzegu porty, przystanie, tereny sportowe, plaże, wąskie mola z widokiem na wzgórza Lasu Bakońskiego. Obok luksusowych restauracji liczne są małe, zaciszne gospody, gdzie oferują specjalności kuchni węgierskiej, tradycyjne csardy z kapelą cygańską, ogródki piwne, kawiarnie nad brzegiem jeziora, stare winiarnie. Najważniejsze miejscowości to: Siófok — ulubione centrum rozrywkowe, z bogatymi tradycjami sportów wodnych, silnie rozwiniętą siecią usług gastronomicznych; Zamardi — głównie kąpielisko dziecięce, Balatonfóldvar — znana z rozległych parków, promenad, ma dużą przystań żeglarską, estradę na 800 miejsc. W pobliżu Balatonfóldvar leży znany ośrodek winiarstwa Kóróshegy (winiarnie w piwnicach), w miejscowym gotyckim kościele z XV w. odbywają się koncerty muzyki średniowiecznej. Miejscowości Balatonszarszó, Balatonszemes, Bo-glarlelle oferują szerokie, piaszczyste plaże, kempingi, gęstą sieć kwater prywatnych. W Fonyód dodatkowym elementem atrakcyjności jest punkt widokowy z pobliskiego wzgórza z ruinami twierdzy tureckiej na jezioro i stożki bazaltowe Badacsony, Gulacs, Szentgyórgy, Csobanc. Najbardziej na południowy-zachód wysunięta część jeziora (oddzielona w XIX w. dawna zatoka), tzw. Kis-Balaton, stanowi rezerwat wodnego ptactwa.

Północny brzeg Balatonu ma natomiast urozmaicony krajobraz, wiele pamiątek historycznych, bogate tradycje winiarskie. W Balatonalmadi jest dobrze rozwinięta baza turystyczna i największa plaża na północnym brzegu. Na zboczu w Felsóórs wznosi się kościół romański z XII w., w pobliżu byłego zwierzyńca Macieja Korwina. Tradycyjną „stolicą" Balatonu jest słynne uzdrowisko Balatonfiired (choroby serca). Tutejsze wody znane były już w czasach rzymskich (cieplice kwasowęglanowe). Poza funkcją uzdrowiskową miasto jest ważnym ośrodkiem kultury (teatr zał. w 1831 r., muzeum Mora Jokaia). Znajduje się tu stary, pełen pamiątek park zdrojowy, promenada, ośrodek sportów wodnych.

Osobliwością Balatonu jest półwysep Tihany. Odznacza się urozmaiconą rzeźbą pochodzenia wulkanicznego (m.in. stożki dawnych gejzerów). Na najwyższym wzniesieniu w Tihany mieści się barokowy klasztor benedyktynów z kościołem z XVIII w. (Muzeum Opactwa). Oryginalnym zabytkiem wczesnego średniowiecza są natomiast wykute w skale cele klasztorne mnichów prawosławnych z XI w. Na półwyspie znajduje się wieś rybacka z charakterystycznym budownictwem i oryginalnym folklorem.

Znaczne powierzchnie zajmują plantacje lawendy i roślin leczniczych. Na południe od półwyspu leży miejscowość Badacsonytomaj — główny ośrodek znanego już w czasach rzymskich okręgu uprawy winnej latorośli. Pochodzące stąd najbardziej popularne wino to: „Szurke Barat" i „Keknyelu". Ponad winnicami porastającymi zbocza stożka wulkanicznego odsłonięte są duże powierzchnie, oryginalnych w kształcie skał bazaltowych. W okolicy częste są wzniesienia w postaci stożków, grupy skał o osobliwych formach (kolumny bazaltowe na Szentgyórgyhegy), podziemne jeziora (jaskinie w Tapolcy), a także ruiny średniowiecznych zamków (Csobanc, Szigliget, Stimeg), pałace, kościoły barokowe.
Na zachodnim krańcu jeziora leży miejscowość Keszthely — osiedle z czasów rzymskich, miasto średniowieczne (budowle gotyckie XIV w.). Dużą atrakcją jest barokowy pałac z cenną biblioteką, dawna rezydencja znanego rodu węgierskiego Festeticsów. W sąsiedztwie znajduje się słynne uzdrowisko Heviz z cieplicami (28-38°C) bogatymi w siarkę i pierwiastki promieniotwórcze. Jego osobliwością jest jezioro kraterowe (45 tys. m2) z leczniczą ciepłą wodą i borowiną (stare tradycje leczenia reumatyzmu).

Las Bakoński

Charakterystyczne dla Lasu Bakońskiego są duże różnice wysokości, rozmaitość form skalnych, głęboko wcięte doliny, wielkie kompleksy leśne (możliwość uprawiania łowiectwa); na wzniesieniach ruiny średniowiecznych zamków, tradycje zbójnickie (Betyaren), historyczne czardy, a także barokowe miasteczka, klasztory: w Zirc — barokowy klasztor cystersów (zał. w XII w.) z cenną biblioteką, w Panonhalma (na granicy z Małą Niziną Węgierską) klasycystyczny benedyktynów (zał. w X w.) z muzeum. W Herend mieści się słynna fabryka porcelany (zał. w 1839 r., przy fabryce muzeum). Główne miasto Veszprem, położone malowniczo wśród skał, związane jest z historią pierwszych Arpadów („miasto królowych"). Jest siedzibą biskupstwa. Znajdują się tu zabytki gotyckie, barokowe.

Góry Matra i Bukowe

Cechuje je duża lesistość, urozmaicona rzeźba, liczne potoki, występowanie jaskiń oraz wód mineralnych. Ze względu na duże nasłonecznienie, osłonięcie od wiatru oraz odpowiednie zagospodarowanie, sezon turystyczny trwa tu cały rok. Punktem wyjściowym w góry Matra jest Gyóngyós, ośrodek upraw winnej latorośli. Do największych miejscowości wypoczynkowych należą: Matrafiired i Matrahaza — główny węzeł tras i szlaków turystycznych. Ponadto, poza miejscowościami (w lasach, na wierzchowinach) częste są odosobnione obiekty sanatoryjne, wypoczynkowe, hotele, m.in. na Kekestetó (1000 m n.p.m.), Galyatetó (963 m). Znanym uzdrowiskiem jest Paradfurdó. Jego rozwój przypada na początek XIX w.

Góry Bukowe są słynnym w historii obszarem łowieckim. Najwyższa część gór zagospodarowana jest dla celów turystyki narciarskiej. Jest to obszar słabo zaludniony, o zróżnicowanym folklorze. Bogate tradycje ma miejscowość wypoczynkowa Lillafiired, przy kolejce wąskotorowej prowadzącej z Miszkolca do skraju płaskowyżu. Popularnym ośrodkiem turystyki wycieczkowej jest Szil-vasvarad na zachodnich stokach gór. U podnóża gór leży uzdrowisko Miskolctapolca (cieplice 28-32°C); ciekawostką jest możliwość kąpieli w jaskini.

Między górami Matra a Bukowymi, w dolinie otwartej ku Wielkiej Nizinie Węgierskiej leży historyczne miasto Eger — już w XI w. siedziba biskupstwa. Ma liczne, cenne zabytki (barokowe pałace, kościoły, minaret turecki), bogaty folklor. Ponadto pełni funkcję uzdrowiska (cieplice radioaktywne, 32°C), stanowi również centrum obszaru uprawy winnej latorośli i produkcji słynnych win (wina „Egri-bikawer", „Egri-leanka").

Alpy Węgierskie

Obejmują najbardziej na wschód wysuniętą część przedpola Alp. Odznaczają się łagodną rzeźbą, dużym zalesieniem, korzystnymi warunkami klimatycznymi oraz zasobami wód mineralnych. Stare zabytkowe miasta pełnią funkcję głównych ośrodków turystycznych. Sopron — osada celtycka, później rzymska Scarabantia, oszczędzone podczas wojen z Turkami zachowało oryginalną śródmiejską zabudowę gotycką (XIII-XV w.). Znajdują się tu ponadto budowle renesansowe, barokowe. W sąsiedztwie występują źródła wody mineralnej (uzdrowisko Balf). Kószeg — miasteczko muzeum (pozostałości gotyku, renesansu, baroku), zasłynęło bohaterstwem mieszkańców w czasach tureckich (odwrót wojsk Ibrahima Paszy idących w 1532 r. na Wiedeń). Szombathely — rzymska Savaria. Znajdują się tu rozległe wykopaliska porzymskie (muzeum), ponadto zabytki epoki baroku i rokoka. Jak szczyci się kościołem późnoromańskim.

Velence i Szekesfehervar

Jezioro Velence (dł. 10 km, pow. 26 km2) wchodzi w zasięg podmiejskiej strefy rekreacyjnej Budapesztu. Odznacza się dużym bogactwem ptactwa wodnego (rezerwat). Szczególnie dogodny dla wypoczynku jest południowy brzeg jeziora zagospodarowany odpowiednio do celów turystycznych. Na zachód od jeziora leży Szekesfehervar, jedno z najstarszych miast Węgier (rzym. Herculia). Do połowy XVI w., tj. do czasów niewoli tureckiej zwane Alba Regia. Było siedzibą królewską Arpadów, stolicą i miejscem koronacji. Miasto ulegało kilkakrotnie zniszczeniu; ruiny miasta średniowiecznego, w tym również bazyliki z XI w. (Stefan I). Z późniejszych zabytków: kościoły z XV, XVIII w., katedra z XVIII w. (dawna zniszczona).

Węgry Południowe

Do regionu tego zaliczono góry Mecsek i Villany, wyżynną krainę Somogy i niziny naddunajskie. Występują tu najwyższe temperatury w kraju, ponadto bogata roślinność (gatunki roślin południowych) i świat zwierzęcy (park narodowy Gemencierdó nad Dunajem) oraz zasoby wód mineralnych (m.in. znane uzdrowisko Harkany, cieplice siarcza-ne o temp. 62°C). Osadnictwo sięga neolitu
(Szekszard), sieć osad z czasów rzymskich, zabytki średniowiecza (twierdza w Siklós), silne tradycje tureckie (twierdza z XVI w. Szigetvar). Jest to obszar zróżnicowany etnicznie o bogatym folklorze i sztuce ludowej (kraina Somogy). Głównym miastem jest Pecz, położony atrakcyjnie w górach Mecsek; osada celtycka, rzymska Sopianae, w średniowieczu Quinque Ecclesiae (pol. Pięcio-kościoły), w 1009 r. siedziba biskupstwa, w 1367 r. został tu założony pierwszy na Węgrzech uniwersytet. Charakterystyczne zabytki: katedra z XII, XVI, XVIII, XIX w. (4 wieże), meczet kopułowy i minaret z XVI w., katakumby chrześcijańskie z czasów rzymskich z IV w., ponadto muzea, galerie, reprezentacyjne place, parki, promenady, fontanny, pomniki.

Oprócz wydzielonych regionów duże znaczenie mają również uzdrowiska położone poza obszarami wypoczynkowymi, np. na Wielkiej Nizinie Węgierskiej Hajduszoboszló (cieplice solankowe 78°C); w parkach narodowych: Hortobagy (na zachód od Debreczy-na) i Kiskunsag (na południe od Kecskemet) zachowały się pozostałości dawnej puszty węgierskiej (tradycje hodowli koczowniczej, bogaty folklor: pasterze-jeźdźcy „ciklos"); system grot Aggtelek — Jósvafó w Krasie Słowacko-Węgierskim. Dużą popularnością cieszy się stary ośrodek produkcji znanych win Tokaj u stóp stożka powulkanicznego, pokrytego winnicami (Muzeum Winiarstwa). Funkcje turystyczne pełnią również miasta będące gospodarczymi i kulturalnymi ośrodkami prowincjonalnymi.

Szeged — historyczne miejsce przeprawy przez Cisę — miasto średniowieczne, które uległo zniszczeniu m.in. wskutek katastrofalnej powodzi w 1879 r. Obudowano je (składki zbierane były w całej Europie) już jako nowoczesne według założeń urbanistycznych (place, szerokie ulice, promenady). Pamiątką powodzi jest neoromański kościół wotywny z XIX w., a z dawnych pozostałości baszta z XIII w., synagoga z XVIII w. W mieście odbywają się coroczne festiwale operowe. Debreczyn jest typowym, dawnym miastem rolniczym (agro-miasto), w XVI w. był ważnym ośrodkiem protestantyzmu („Kalwiński Rzym"). Słynie z produkcji salami, pełni również funkcję uzdrowiska (cieplice radioaktywne, temp. 65°C).

Gyór jest miastem trzech rzek (Dunaj, Raba, Rabca). Charakterystyczne są tu liczne mosty, nabrzeża, przystanie, promenady. Był osadą celtycką, obozem rzymskim Arrabona, siedzibą biskupstwa (XI w.). W czasie wojen tureckich pełnił rolę austriackiej twierdzy przygranicznej. Ma zabytkową katedrę z XIII, XVIII w., pałac biskupi z XIII, XVI w., zespoły domów z XVII, XVIII w.
Poza większymi ośrodkami na uwagę zasługuje ponadto wiele małych miejscowości z pamiątkami kultury i historii narodowej (jak zamek w Sarospatak, pałace w Fertód, Gódólló), a także ośrodki kultywowanych tradycji sztuki ludowej (Kalocsa i Mezókóvesd — hafciarstwo, Kiskunhalas — koronkarstwo) i folkloru (krainy Gócsej, Ormansag).

Klimat, ukształtowanie powierzchni Węgier

Na północ od Wielkiej Niziny Węgierskiej wzdłuż granicy ze Słowacją ciągnie się Średniogórze Północne (Eszaki-Kózephegyseg). Tworzą go grupy górskie wchodzące w skład pasa wulkanicznego Zachodnich Karpat Wewnętrznych (skały wulkaniczne, wapienne, dolomity): Bórzóny (939 m n.p.m.) Cserhat (652 m), najwyższe na Węgrzech góry Matra (Kekes 1015 m), Góry Bukowe (Itallóskó 959 m), pagórkowata kraina Cserechat (342 m) oraz ostatni człon Średniogórza Północnego — Góry Zempleńskie (zwane też Górami Tokajskimi; Nagy Milic 896 m) z podgórską krainą Hegyalja. Na pograniczu Węgier ze Słowacją leży obszar Krasu Słowacko-Węgierskiego z rozległymi jaskiniami (granica przecina jaskinię Aggtelek-Domica).

Węgry mają klimat umiarkowany, ciepły, o cechach kontynentalnych, nasilających się w kierunku wschodnim. Średnia temperatura stycznia waha się od -1° do -3°C, lipca od 20 do 23°C; roczna suma opadów wynosi od 500 do 900 mm; wyraźny jest wpływ mas powietrza śródziemnomorskiego oraz ciepłych prądów zstępujących, zwłaszcza wzdłuż południowej granicy Średniogórzy (winnice). Miejsce dawnych lasostepów zajęły uprawy rolne (pszenica, kukurydza, papryka, pomidory), sady (brzoskwinie, morele, śliwy, jabłonie), winnice. W Średniogórzach przeważają lasy liściaste — dęby, buki, klony, w Alpach Węgierskich — bory mieszane i sosnowe; na południu charakterystyczne są kasztany jadalne, tamaryszki. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogactwo cieplicowych wód leczniczych (na 3300 miejscowości w 2200 występują źródła termalne).

Organizujemy wyjazdy firmowe na Węgry, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.