Wczasy i wycieczki last minute Finlandia

Wczasy i wycieczki last minute Finlandia

Finlandia zajmuje obszar 338,1 tys. km kwadratowych. W jej krajobrazie przeważają niziny o młodej rzeźbie polodowcowej spośród których największymi są: Nizina Wschodniobotnicka położona w zachodniej części kraju i Nizina Południowofińska leżąca na południu. W środkowej części kraju rozciąga się Pojezierze Fińskie z około 60 tys. jezior. Od północy Pojezierze przechodzi w Pogórze Środkowofińskie, którego północno-wschodnia część ze względu na charakter krajobrazu określana jest „fińską Szwajcarią”. Dalej na północ rozciąga się Laponia w części wschodniej pagórkowata a w północno-zachodniej górska. Wybrzeża morskie są w większości skaliste tylko przy ujściach rzek nad Zatoką Botnicką. Wzdłuż wybrzeży występuje na szerokości 10-20 km pas około 30 tys. wysp i skał podwodnych. Największy archipelag tworzą oddalone od lądu na odległość 70 km na południowy zachód Wyspy Alandzkie. W Finlandii występuje klimat umiarkowany chłodny, na południu morski a na północy kontynentalny. Rzeki są krótkie ale zasobne w wodę z licznymi wodospadami. Prawie całe terytorium państwa położone jest w strefie borealnych lasów szpilkowych. Na terenach południowych występują lasy mieszane, a na północy tundra.

zobacz_cennik.jpg

Finowie należą do wspólnej z Estończykami, Lapończykami i Węgrami ugrofińskiej grupy językowej. Której kolebką były obszary Uralu, dorzecza Kamy, Oki, środkowej Wołgi. Ekspansja plemion Finów na wschodnie tereny Półwyspu Skandynawskiego rozpoczęła się około 400r., trwała na przestrzeni 400 lat i doprowadziła do zepchnięcia tubylczej ludności lapońskiej w niegościnne obszary. W czasie podbojów i zajmowania terenów ukształtowała się nazwa kraju - Suomi wywodząca się od fińskiego słowa suo (bagno) i oznaczająca „bagienny kraj”. Chrystianizacja Finlandii nastąpiła w XII wieku. W XIII wieku kraj znalazł się pod panowaniem Szwecji, które trwało do 1809 roku. Opóźniło ono rozwój rodzimej kultury fińskiej, która długo pozostawała jedynie ludową, a obowiązującym językiem był szwedzki. Wprowadzenie luteranizmu w XVI wieku przyczyniło się do rozwoju piśmiennictwa w języku fińskim. Obecnie ludność posługująca się szwedzkim językiem macierzystym zamieszkuje Wyspy Alandzkie.

W XVIII wieku w wyniku wojen szwedzko-rosyjskich Rosja zajęła w 1809 r. Finlandię, która stała się autonomicznym księstwem związanym z Rosją unią personalną. W 1917 roku Finlandia uzyskała niepodległość.

Stolicą państwa są Helsinki. Do najstarszych miast fińskich należy Turku. Ważnymi ośrodkami turystycznymi są: Tampere, Lahti, Savonlinna, Rovaniemi.

Helsinki_last_minute

Organizujemy wyjazdy firmowe do Finlandii, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.