Wczasy i wycieczki last minute Holandia

Wczasy i wycieczki last minute Holandia

Holandia jest małym krajem o powierzchni 41,9 tys. km kwadratowych. Posiada podwójną stolicę, bowiem funkcję stolicy pełnią dwa miasta. Stolicą konstytucyjną państwa jest Amsterdam, a siedzibą parlamentu i rządu jest Haga. Jest monarchią parlamentarną od 1848 roku.

zobacz_cennik.jpg

Obszar Holandii jest nizinny, aż 25% powierzchni kraju zajmują depresje, a 35% stanowią tereny o wysokości do 1 m n.p.m. Najniższy punkt (-6,6) jest położony na dnie Polderu Księcia Aleksandra. Pas równin nadmorskich stanowią poldery, czyli osuszone dawne obszary morskie. Klimat Holandii jest umiarkowany morski o małych amplitudach temperatury. Większość rzek płynących przez kraj ma swe źródła poza jego granicami. Do głównych rzek należą: Ren, Moza i Skalda. Pierwotnie na obszarze Holandii żyła ludność pokrewna dzisiejszym Baskom. Kilkaset lat przed nową erą obszar ten zajęli Celtowie, a w IV wieku p.n.e. plemiona germańskie. Od I wieku p.n.e. Holandia znajdowała się pod panowaniem Rzymu jako część Galii, a następnie została zajęta przez Fryzów, Sasów i Franków. Chrzest przyjęto około 630 roku. Od końca VIII wieku Holandia stanowiła część monarchii Karola Wielkiego. W okresie od IX do XII wieku powstało tu szereg samodzielnych państewek. W XV wieku większość terytorium Niderlandów zjednoczyli pod swym berłem książęta burgundzcy. W 1482 roku ziemie te znalazły się pod panowaniem Habsburgów. W 1549 roku Karol V Habsburg ustalił unię personalną byłych ziem burgundzkich z królestwem Hiszpanii. W prowincjach północnych, gdzie szerzyła się reformacja doszło w 1579 roku do zawarcia unii, ogłoszenia wolności religijnej i wyzwolenia spod panowania Hiszpanii. W 1588 proklamowano Republikę Zjednoczonych Prowincji. W pierwszej połowie XVII wieku republika miała największą w Europie flotę wojenną oraz handlową i prowadziła ekspansję kolonialną. W XVIII wieku utraciła swą pozycję i została przekształcona w zależną od Francji Republikę Batawską włączoną w 1810 roku do Francji na prawach Królestwa Holandii. Kongres Wiedeński utworzył w 1815 roku Królestwo Zjednoczonych Niderlandów, które rozpadło się w 1830 roku na dwa kraje Belgię i Holandię.

Holandia_last_minute
Holandia należy do najgęściej zaludnionych państw świata. Najważniejszymi miastami są Amsterdam, Rotterdam i Haga. Holandia jest krajem bogatym w zabytki architektury z czasów Rzymian, Celtów i Franków. Bogata jest spuścizna w zakresie sztuk plastycznych i malarstwa z XVII wieku zwanego Złotym Wiekiem lub Wiekiem Rembrandta. Atrakcją turystyczną Holandii są liczne pola kwiatowe zwłaszcza tulipanów, narcyzów i hiacyntów.

Obszar Holandii jest nizinny, aż 25% powierzchni kraju zajmują depresje, a 35% stanowią tereny o wysokości do 1 m n.p.m. Najniższy punkt (-6,6) jest położony na dnie Polderu Księcia Aleksandra. Pas równin nadmorskich stanowią poldery, czyli osuszone dawne obszary morskie. Klimat Holandii jest umiarkowany morski o małych amplitudach temperatury. Większość rzek płynących przez kraj ma swe źródła poza jego granicami. Do głównych rzek należą: Ren, Moza i Skalda.
Holandia należy do najgęściej zaludnionych państw świata. Najważniejszymi miastami są Amsterdam, Rotterdam i Haga. Holandia jest krajem bogatym w zabytki architektury z czasów Rzymian, Celtów i Franków. Bogata jest spuścizna w zakresie sztuk plastycznych i malarstwa z XVII wieku zwanego Złotym Wiekiem lub Wiekiem Rembrandta. Atrakcją turystyczną Holandii są liczne pola kwiatowe zwłaszcza tulipanów, narcyzów i hiacyntów.

Organizujemy wyjazdy firmowe do Holandii, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.