Wycieczki last minute Londyn

Wycieczki last minute Londyn

Rezerwuj wycieczki autokarowe do Londynu z wyjazdami z kilkudziesięciu miast w Polsce oraz wycieczki lotnicze z wylotami z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Wrocławia, Gdańska w niskich cenach.Zobacz ciekawe programy wycieczek realizowane przez najlepszych przewodników. Podczas wycieczki zobaczysz najciekawsze miejsca w stolicy Wielkiej Brytanii.
Polecamy wycieczki do Londynu, stolicy Wielkiej Brytanii. Stolica Wielkiej Brytanii przyciąga rzesze turystów.

zobacz_cennik.jpg

Londyn jest największym ośrodkiem ruchu turystycznego Zjednoczonego Królestwa, skupiającym ok. 85% ogólnej liczby turystów zagranicznych przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Kolebka Londynu to teren warownego obozu założonego w latach 70-80 n.e. przez Rzymian, na dwóch wzgórzach Cornhill i Ludgate Hill, w odległości ok. 65 km od ujścia Tamizy do Morza Północnego. Prawdopodobnie osady ludności miejscowej istniały jeszcze przed przybyciem Rzymian na Wyspy Brytyjskie. Londyn (rzymska nazwa Londinium) stał się wkrótce jednym z najbogatszych miast imperium, głównie dzięki rozwojowi handlu z krajami kontynentu europejskiego. W 313 r. założono tu biskupstwo, a na początku VII w. — stolicę królestwa Essexu. W XI w. Londyn zaczął pełnić rolę faktycznej stolicy kraju. Początkowy rozwój terytorialny miasta pozostawał pod wpływem naturalnej konfiguracji terenu i stosunków wodnych. Przez kilka wieków niewielki, liczący 133 ha obszar rzymskiego Londinium odpowiadał w zasadzie średniowiecznemu Londynowi. Dopiero w XII w. zaczął się jego spontaniczny rozwój poza obrębem murów miejskich, głównie wzdłuż dróg komunikacyjnych w kierunku zachodnim. W 1666 r. wielki pożar zniszczył większą część miasta. W okresie jego odbudowy próbowano kontrolować rozwój stolicy, m.in. poprzez wprowadzenie przepisów budowlanych, zaniechanie budowy drewnianej itp. W latach sześćdziesiątych XVIII w. zburzono średniowieczne mury obronne. Rozwojowi przestrzennemu miasta towarzyszył nasilający się coraz bardziej wzrost liczby jego mieszkańców, szczególnie dynamiczny w okresie rewolucji przemysłowej w XIX w. W stuleciu tym zaludnienie Londynu wzrosło prawie siedmiokrotnie (do 6 min w 1901 r.). W okresie II wojny światowej był bombardowany przez rakiety i samoloty niemieckie, co spowodowało zniszczenie dzielnicy portowej i częściowo City. Po zakończeniu wojny rozpoczęto realizację planu przestrzennego rozwoju stolicy, obejmującego m.in. przebudowę slumsów, konsolidację pasa zieleni otaczającego miasto (London's Green Belt) oraz budowę, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od jego centrum, kilku miast-ogrodów (w tym Basildon, Harlow, Hemel, Hempstead, Crawley). Podjęto także wysiłki zmierzającego do likwidacji londyńskiego "smogu" (problem ten istniał już w XIV w.) oraz oczyszczenia wód Tamizy. Rezerwuj tanie noclegi w Londynie.

Londyn_Tower_ Bridge wycieczki
Londyn jest obecnie jedną z najbardziej rozległych miejskich aglomeracji świata. Tzw. Wielki Londyn — Greater London (utworzony w 1965 r.), w którego skład wchodzi City (2,7 km2) oraz 32 dzielnice, liczy 1596 km2 powierzchni. Na obszarze miasta można wyróżnić kilka historycznie ukształtowanych jednostek przestrzennych, przede wszystkim City, Westminster, West End oraz East End.

City — najstarsza część Londynu (ok. 2000 lat), ma niemal taki sam zasięg przestrzenny, jak za czasów rzymskich. Była kolebką miasta, a jej historia jest nie tylko historią Londynu, ale w znacznej mierze również historią Anglii. Pozostała odmienna od reszty metropolii i nie jest w pełni zintegrowana z otaczającym ją Wielkim Londynem. Do dziś ma własną policję, sądownictwo i służbę zdrowia. City jest siedzibą banków (m.in. Bank Anglii, Midlands Bank, Westminster Bank), giełd, biur korporacji przemysłowych, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, handlowych, reklamowych i prasowo-poligraficznych o znaczeniu międzynarodowym. W City pracuje ok. 0,5 min osób, ale stałych mieszkańców jest tu zaledwie 4,5 tys. W związku z tym w godzinach pracy jest miejscem silnie zatłoczonym przez ludzi i pojazdy mechaniczne, po jej zakończeniu natomiast, wyludnia się i pustoszeje. Oprócz pozostałości budowli rzymskich (m.in. fragmentów murów obronnych z I w. n.e. zachowanych przy ul. London Wall), jednym z najstarszych zabytków City jest Tower — średniowieczna twierdza, obejmująca zespół obiektów architektonicznych z XI-XIX w. otoczonych fosą. Wśród nich najcenniejszą budowlą jest Biała Wieża (White Tower) z XI w. z normańską kaplicą Św. Jana, otoczona podwójnym pasem murów z wieżami (XIII w.). Oprócz funkcji obronnej, Tower pełnił również okresowo rolę rezydencji królewskiej, a także więzienia państwowego. Dziś pozostaje arsenałem wraz z niewielkim garnizonem wojskowym oraz muzeum mieszczącym m.in. bezcenne insygnia władzy królewskiej. W pobliżu, nad Tamizą znajduje się Tower Bridge — zwodzony most, zbudowany w 1894 r. Cennym zabytkiem City jest katedra Św. Pawła (budowana w latach 1675-1710) — kościół katedralny Londynu, jeden z największych obiektów sakralnych na świecie. Mieszczą się w niej liczne brytyjskie pamiątki narodowe (m.in. sztandary słynnych pułków) oraz groby sławnych ludzi (A. Wellingtona, H. Nelsona, H. Kitcherena i Ch. Wrena). Wśród pozostałych budowli City na szczególną uwagę zasługują m.in. Guildhall (XV w.) — siedziba władz City, Giełda Królewska i Bank Anglii (XIX w.), a także nowoczesne osiedle Barbican, którego budowę ukończono w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Linie lotnicze proponują loty do Londynu w promocyjnych cenach.

Westminster — położony na południowy-zachód od City, swoją historią sięga lat 730-40, tj. czasów powstania opactwa benedyktyńskiego wśród bagnistych rozlewisk Tamizy. W 1042 r. król Edward Wyznawca ustanowił Westminster stolicą państwa. W XII w. przeniesiono doń skarbiec z dawnej stolicy, Winchesteru, a kilkadziesiąt lat później Trybunał Koronny. Odtąd pełni on funkcje siedziby dworu królewskiego, parlamentu i rządu. Opactwo Westminsterskie (Westminster Abbey) zostało konsekrowane w 1065 r., a w rok później odbyła się w nim uroczystość koronowania Wilhelma I Zdobywcy na króla Anglii. Oprócz aktów koronowania władców brytyjskich celebrowana jest w nim większość ślubów i pogrzebów królewskich oraz pogrzebów wybitnych Brytyjczyków. Opactwo jest wyłączone z jurysdykcji episkopatu kościoła anglikańskiego i podlega bezpośrednio królowej. Pod względem architektonicznym przeważa w nim styl wczesny gotycki (w 1272 r. ukończono przebudowę dawnej świątyni romańskiej z czasów Edwarda Wyznawcy). Poszczególne części opactwa pochodzą z wieków: XI, XII, XIII, XVI, XVIII, z pewnymi zmianami wprowadzonymi w XIX w. W bezpośrednim sąsiedztwie opactwa, na miejscu dawnego Pałacu Westminsterskiego, do 1529 r. rezydencji królów angielskich, wznosi się budynek parlamentu brytyjskiego — neogotycka budowla XIX-wieczna. Z dawnego Pałacu Westminsterskiego pozostał tu jedynie Westminster Hall (z XIV w.), który do 1882 r. był siedzibą Sądu Najwyższego. Charakterystycznym elementem sylwetki gmachu parlamentu jest Wieża Zegarowa (Clock Tower) ze słynnym zegarem Big Ben. W odległości ok. 1 km na zachód od parlamentu i Opactwa Westminsterskiego znajduje się Pałac Buckingham, będący od 1837 r. siedzibą dworu królewskiego. Pałac wzniesiono w 1703 r., a w latach 1825-36 przebudowano w stylu klasycystycznym. Mieści się w nim m.in. Muzeum Powozów oraz Galeria Królowej (zawiera bogate zbiory monarchów brytyjskich) — jedyne miejsca pałacowe dostępne dla zwiedzających. Atrakcję dla turystów stanowi zwłaszcza barwna ceremonia zmiany warty pałacowej, odbywana codziennie o 11:30 przed rezydencją królowej. Wśród innych zabytkowych obiektów położonych na obszarze Westminsteru na uwagę zasługuje zwłaszcza Pałac Św. Jakuba (wybudowany przez króla Henryka VIII w XVI w.), Pałac Marlborough (XVIII w.) mieszczący Centrum Commonwealthu, Clarence House (XIX w.) — rezydencja Elżbiety, Królowej Matki i Banqueting House — pierwszy zaprojektowany i zbudowany w Londynie budynek klasycystyczny (z 1621 r.).

West End — położona na północ i zachód od Westminsteru część miasta, ukształtowała się historycznie jako dzielnica arystokracji i sfer rządzących. Z wyjątkiem głównych arterii odznacza się luźną zabudową, z dużym udziałem zieleni i rozległych parków (m.in. Hyde Park, Regenfs Park, Kensington Gardens). Oprócz budynków mieszkalnych mieszczą się tu liczne domy towarowe, hotele, restauracje, kina i teatry, a także instytucje kulturalne i naukowe. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza muzea i galerie sztuki (Muzeum Brytyjskie, Muzeum Wiktorii i Alberta, Galeria Narodowa i in.) oraz Uniwersytet Londyński16. Miejscem licznie odwiedzanym przez turystów jest Trafalgar Square, a także Soho — barwna dzielnica rozrywkowo-gastronomiczna.

East End — część Londynu położona na wschód od City, wokół doków portowych nad Tamizą, jest najuboższą dzielnicą stolicy. Mieszczą się tu zakłady przemysłowe zatrudniające licznych imigrantów z Europy, Afryki i Azji, a budynki mieszkalne mają często charakter slumsów.
Londyn jest jednym z głównych centrów życia kulturalnego w skali światowej. Do najbardziej znanych teatrów i sal koncertowych należą m.in.: Royal Opera House Covent Garden, Sadler's Wells, Old Vic, Aldwych Theatre, Royal Court Theatre, Theatre Royal Drury Lane oraz Royal Albert Hall. Atrakcyjność turystyczna Londynu wiąże się również z oryginalnością cechującą codzienne życie metropolii, w której tradycje narodowe i indywidualizm przeplatają się szczególnie często z nowoczesnością oraz kosmopolitycznymi formami zachowań ludzkich.

Organizujemy wyjazdy firmowe do Anglii, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.