Wycieczki last minute Praga

Wycieczki last minute Praga

Polecamy wycieczki do Pragi, stolicy Czech. Rezerwuj wycieczki autokarowe do Pragi z wyjazdami z kilkudziesięciu miast w Polsce oraz wycieczki lotnicze z wylotami z Warszawy w niskich cenach.Zobacz ciekawe programy wycieczek realizowane przez najlepszych przewodników. Podczas wycieczki zobaczysz najciekawsze miejsca w stolicy Czech.

Praga (Praha) leży w centrum Czech i od początków dziejów stanowi ich główny ośrodek narodowy. Zalążkiem miasta były dwa zamki na skalistych brzegach Wełtawy — Praga i Vyśehrad, prastare siedziby książąt i królów słowiańskich (X-XIV w. Przemyślidów). Trzecim ośrodkiem był rynek miasta Praga (Starego Miasta), w miejscu dawnej książęcej komory celnej. W 1257 r. król Przemysł Ottokar II założył odrębne miasto Małą Stranę, w 1321 r. na zachód od Zamku Praskiego powstało miasteczko Hradczany. W 1344 r. Praga zostaje siedzibą arcybiskupstwa (biskupstwo w 973 r.). Okres najbujniejszego rozwoju miasta przypada na czasy panowania cesarza Karola IV. Praga jako stolica Rzeszy Niemieckiej jest jednym z najznaczniejszych miast Europy. Otrzymuje uniwersytet (1348 r.), zostaje założone Nowe Miasto.

zobacz_cennik.jpg

Wraz z utratą przez Czechy niepodległości w czasie wojny 30-letniej Praga zeszła do roli ośrodka administracyjnego podległej Austrii prowincji czeskiej. W 1784 r. zostają połączone historyczne części miasta w jedną całość. W drugiej połowie XIX w. pod wpływem rozwoju przemysłu i korzystnej koniunktury gospodarczej Czech następuje silna rozbudowa miasta. Od 1918 r. po uzyskaniu statusu stolicy nowo utworzonej Czechosłowacji Praga rozwija się jako centrum polityczne i administracyjne kraju.

Malowniczo położona na wzniesieniach (185-350 m n.p.m.) po obu stronach Wełtawy (12 mostów), ze względu na cenne i zaznaczające się silnie w krajobrazie miasta pamiątki tysiącletniej historii określana jest mianem „Złota Praga", „Miasto o stu wieżach". W architekturze szczególnie bogato reprezentowany jest gotyk (XIV w.) i barok (XVII, XVIII w.).
Czechy_last_minute
Na wysokim, lewym brzegu wznosi się Praski Gród — Hradczany (Prażsky hrad, na który składa się zespół budowli, mury, wieże, dziedzińce). W obrębie wzgórza zamkowego znajdują się: Zamek Królewski (obecnie siedziba prezydenta) zapoczątkowany w IX w., później romański z XII w., następnie przebudowany w gotyku XIV-XV w. (Karol IV, Władysław II), w obecnej postaci barokowy z XVIII w.; Katedra Św. Wita (rotunda z X w., później romańska bazylika z XI w.) wybitne dzieło gotyku z XIV w. (udział Piotra Parlera) rozbudowana w latach 1873-1929 (21 kaplic, w tym słynna kaplica Św. Wacława); romański kościół Św. Jerzego (dawny przyklasztorny benedyktynów) z X, XII w.; Złota Uliczka złożona z miniaturowych domków z XVI w. wbudowanych w załomy późnogotyckich murów zamkowych. Ponadto na Hradczanach mieszczą się pałace, m.in. renesansowe:
Belweder, Schwarzenbergów (XV w.), barokowe: Ćerninów (XVII w.), Śternbergów (XVII--XVIII w. — Galeria Narodowa), Pałac Arcybiskupi, barokowy Kościół Loreto (XVII, XVIII w. z kaplicą na wzór „Santa Casa" w Loreto we Włoszech), ogrody zamkowe (XVII, XVIII w.).

U stóp Hradczan — dawne miasto Mała Strana. Charakterystyczne są tu kręte wąskie uliczki, kościoły, pałace szlacheckie, kamieniczki mieszczańskie, ogrody. W rynku (Malos-transke nameśti) znajduje się kościół Św. Mikołaja (XVIII w.) wybitny przykład czeskiego baroku. Z innych: wczesnobarokowy kościół Panny Marii Zwycięskiej (XVII w.), pałac Wallensteina (XVII w.). Do starej zabudowy przylega rozległy kompleks parków (m.in. Ogród Vrtbowska z XVIII w.). W obrębie terenów zielonych wznosi się barokowy zespół klasztorny na Strahowie (w XII w. romański) ze słynną biblioteką (XVII, XVIII w. — obecnie Muzeum Piśmiennictwa Narodowego). Na wzgórzu Petfin góruje nad miastem wieża widokowa (zbud. w 1891 r. na wzór paryskiej wieży Eiffla).

Most Karola (gotycki z XIV w. na miejscu starego z XII w.) z barokowymi statuami (XVII, XVIII w.) łączy Małą Stranę z położonym po prawej stronie Wełtawy praskim Starym Miastem. Na Rynku Staromiejskim (Staro-mestke namesti), zachowała się gotycka wieża ratuszowa z zegarem kurantowym, tzw. „Orlojem" (sam ratusz z XIV, XV w. — spłonął w 1945 r.), a także średniowieczne kamieniczki, kościoły — gotycki Panny Marii „Przed Tynem" (XIV-XVI w.), barokowy Św. Mikołaja (tzw. Staromiejski z XVIII w.) rokokowy Pałac Kinskych (XVIII w.), pomnik Jana Husa (1915 r.). Zachowany został średniowieczny układ i charakter zabudowy ulic Starego Miasta. Do wybitnych zabytków należy „Karolinum" najstarszy gmach Uniwersytetu (XIV, XVIII w.), „Klementinum" potężny gmach dawnego kolegium jezuitów (XVII w., obecnie Biblioteka Narodowa), gotycka Kaplica Betlejemska (XIV w.) upamiętniona kazaniami Jana Husa, klasycystyczny budynek teatru J.K. Tyla (XVIII w.), twórcy hymnu narodowego. Osobliwością jest dawne miasto żydowskie (Josefov), liczne synagogi (najstarsza z XIII w., inne z XV, XVI, XVII w.), ratusz (XVI w.), cmentarz (XV w.).

W obrębie praskiego Nowego Miasta przy dawnym jego centrum — placu Karola (Karlovo namesti) mieści się gotycki Ratusz (XIV, XV, XVI w.), miejsce pierwszej manifestacji praskiej, która zapoczątkowała rewolucję hu-sycką (1419 r.).
Charakterystyczną dla starej Pragi atmosferę odległej przeszłości wzbogacają często tradycyjne piwiarnie, probiernie win, zaciszne kawiarenki.
Głównym ośrodkiem śródmiejskim współczesnej Pragi jest Plac Wacława (Vaclavske namesti) wraz z granicznym ze Starym Miastem ciągiem ulic Narodni-Na pfikope. Ta część miasta ma charakter wielkomiejski — reprezentacyjne sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale rozrywkowe, hotele. Obok gmachów nowoczesnych wznoszą się okazałe budowle neorenesansowe Teatru Narodowego (Narodni Divadlo 1868-81 r.), Muzeum Narodowego (1885-90 r.).

Obszar historycznej Pragi zamyka od południa wzgórze Vyśehrad. Dawny zamek Przemyślidów nie został odbudowany po pożarze w XV w.; pozostałością jest rotunda z XI w. Na wzgórzu znajdują się umocnienia miejskie (XVII w.), neogotycki kościół (XIX w.), cmentarz zasłużonych.
Praga posiada bogate tradycje międzynarodowego centrum naukowego i kulturalnego; wyższe uczelnie (12), Czeską Akademię Nauk, instytuty naukowo-badawcze, muzea, galerie, operę, teatry (20, Teatr Tyla zał. w 1783 r.), Filharmonię Czeską (1886 r.). Jest miejscem różnych festiwali (w tym muzyczny „Praska Wiosna"), siedzibą 18 międzynarodowych organizacji zarejestrowanych w UIA (Union of International Associations).

Organizujemy wyjazdy firmowe do Czech, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.